Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Backlink và nội dung liên quan gì tới nhau? - Kinh nghiệm từ thực tiễn làm dịch vụ SEO

Content is King, Backlink is Queen - Giữa vua và hoàng hậu tất nhiên có liên quan mật thiết với nhau rồi, hãy cùng blog cách SEO hiệu quả thử tìm hiểu mối liên hệ giữa backlink và nội dung, chúng hỗ trợ gì cho nhau khi làm SEO website nhé!
( Chú thích là chúng tôi chỉ liệt kê những mối liên hệ có giá trị thực hành khi làm SEO web là một phần kiến thức tổng kết từ thực tiễn làm dịch vụ SEO web sử dụng đào tạo SEO nội bộ công ty).
1. Nội dung độc và chất lượng thì có thể sử dụng nhiều backlink
2. Càng nhiều nội dung càng được sử dụng nhiều backlink
3. Backlink càng chất lượng nội dung càng được đánh giá cao
4. Backlink càng nhiều nội dung càng được đánh giá cao
5. Có thể dùng một phần nội dung và biên tập lại mang đi đặt backlink

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét