Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Các yếu tố trong onpage SEO phải nắm vững

Bài viết cho các newbie trong quá trình tiếp cận và tìm hiều về SEO. Đây là những yếu tố onpage mà bạn cần biết và hãy cố gắng nắm chúng thật vững.

Thẻ tiêu đề - Title & Mô tả - Meta description

Thẻ tiêu đề và miêu tả xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm

Thẻ tiêu đề hiển thị trên trình duyệt khi vào web

>>> SEO tổng thể