Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

5 Lưu ý khi tối ưu onpage landing page từ khóa khó


1.     Tối ưu đủ tiêu chí cơ bản ( Title, Density, Heading)
2.     Nội dung càng dài càng tốt
3.     Tối ưu mật độ từ khóa chính và các từ khóa liên quan
         Sử dụng GKP tìm các từ khoá liên quan nhất
         Sử dụng Google suggest để xác định các truy vấn liên quan, truy vấn có xu hướng trong tương lai
         Phân tách từ khoá thành 2 thành phần chính và phụ, tăng mật độ thành phần chính
         Từ khoá cần xuất hiện ở đầu và cuối nội dung

4.     Hạn chế link in (<100) và đặt thuộc tính nofollow tới các mục ít liên quan cũng như link out

5.     Viết nhiều bài bổ trợ đặt link về landing page

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét