Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỰ ÁN SEO

Cách SEO hiệu quả xin chia sẻ với bạn quy trình xử lý dự án SEO cơ bản tại công ty SEO:

1. Lập kế hoạch dự án
2. Họp trình quản lý và nhận các đề xuất chuyên môn
3. Triển khai công việc
4. Họp đánh giá công tác thực hiện
5. Đề xuất mua link với ngân sách tối đa 8% phí khởi tạo
6. Tổng kết dự án và giải quyết rủi ro 


Chi tiết các bước sẽ có bài viết hướng dẫn cụ thể với các mục tiêu cần đạt được.

2 nhận xét: