Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Phân nhóm từ khóa và chọn landing page làm SEO hiệu quả nhất!

1.     Xác định từ khóa khó và dễ, nên SEO trên web hay SEO ký sinh
2.     Chọn các từ khóa cho trang chủ
-         Từ khóa khó nhất nên đặt ở trang chủ
-         Lồng thêm các từ khóa khác, từ khóa mở rộng
3.     Chọn các từ khóa cho chuyên mục
-         Chọn từ khóa khó cho chuyên mục
-         Hình thành cấu trúc website

>>> Để lên cấu trúc nhanh:
-         Nghiên cứu từ khóa kỹ lưỡng, phân nhóm hợp lý
-         Có hiểu biết sâu về lĩnh vực mình SEO
-         Tham khảo đối thủ

4.     Chọn từ khóa cho bài viết
-         Các từ khóa dễ, liên quan đến nhau, nằm trong nhau thì càng tốt
5.     Chọn Tag