Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Bàn về OKRs Google - Suy nghĩ áp dụng trong SEOOKRs tham vọng, kiểu Google:

OKR có hai biến thể và điều quan trọng là phải phân biệt giữa chúng:
Các OKR cam kết tức là chúng ta đồng ý sẽ đạt được và chúng ta sẽ sẵn sàng điều chỉnh lịch trình,nguồn lực để đảm bảo rằng chúng sẽ đạt được. Kết quả mong đợi cho OKR cam kết là 1,0 (100% đạt được); Điểm dưới 1,0 yêu cầu phải tìm hiểu lý do giải thích cho việc bỏ sót, vì nó cho thấy sai sót trong lập kế hoạch và/hoặc thực hiện.
Ngược lại, OKRs tham vọng thể hiện cách chúng ta muốn thế giới trông như thế nào, mặc dù chúng ta không có ý tưởng rõ ràng về cách đến đó và/hoặc nguồn lực cần thiết để cung cấp cho OKRs. OKRs tham vọng có điểm trung bình dự kiến ​​là 0,7 với phương sai cao.

Điều này nghĩa là, nếu chúng ta biết chắc rằng chúng ta đủ sức (dựa trên nguồn lực, thời gian chúng ta có) để đạt được 1 OKRs, thì đó không phải OKRs tham vọng. OKRs tham vọng tức là chúng ta không chắc chắn mình sẽ đạt được, tuy nhiên dự kiến đạt được cũng phải ở mức 0,7 (70%).

Nếu chúng ta đặt ra OKRs mà chỉ đạt 0,3 thì khả năng chúng ta đã đặt quá cao, xa vời và điều cần thiết là tìm hiểu rõ tại sao chúng ta chỉ đạt được 0,3. Điều đó cho phép chúng ta đặt lại OKRs tốt hơn vào chu kỳ sau.

Các OKR tham vọng thường bắt đầu từ tình trạng hiện tại và tự đặt ra câu hỏi: "Chúng tôi có thể làm gì nếu có thêm nhân viên, nguồn lực ... và một chút may mắn?". Hoặc câu hỏi: "Thế giới của tôi (hoặc khách hàng của tôi) sẽ như thế nào trong vài năm nữa nếu chúng ta được giải phóng khỏi hầu hết các ràng buộc?"
Theo định nghĩa, bạn sẽ không biết làm thế nào để đạt được trạng thái này khi OKRs tham vọng lần đầu tiên được xây dựng - đó là lý do tại sao nó là OKRs ...tham vọng. Nhưng nếu không hiểu và trình bày rõ ràng trạng thái kết thúc mong muốn, bạn chắc chắn sẽ không thể đạt được nó.

Lưu ý 1,0 hay 0,7 0,3 chỉ là cách chúng ta ước chừng việc đạt được các KR và mục tiêu. Con số sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu ngữ cảnh sau đó.

OKRs của Google, luôn là một cái gì đó khá xa với các chúng ta làm việc thông thường. Và vì thế nó tương đối mơ hồ và khó. Không phải công ty nào cũng làm theo OKRs của Google được, thậm chí là không nên làm nếu chúng ta chưa có một văn hóa phù hợp.

Tác giả: Mai Xuân Đạt

Mọi người có thể áp dụng OKRs để chinh phục các mục tiêu SEO web, nếu cần mua backlink liên hệ Backlink GOLD nhé!